Werkwijze

Het Utrechts Muziek Overleg is een netwerkorganisatie voor alle Utrechtse instellingen die zich met muziek bezighouden. Aangesloten instellingen zijn lid van de vereniging die o.a. fungeert als aanspreekpunt voor de sector, maar ook samenwerking en pluriformiteit binnen de Utrechtse muziekinstellingen stimuleert.

De leden van het UMO zijn de initiatiefnemers, uitvoerders, partners. Minstens twee keer per jaar komen zij bij elkaar om relevante ontwikkelingen door te nemen. Uit haar midden kiest het UMO een bestuur, dat overziet alle activiteiten en coördineert waar nodig. Het bestuur is spreekbuis namens het UMO en treedt op als gesprekspartner met overheden en andere organisaties.

Het UMO is georganiseerd in werkgroepen die gekoppeld aan vier thema’s initiatieven en acties voorbereiden en uitvoeren.

Werkgroepen

Musici en makers
Talenten die zich in Utrecht vestigen moeten zich optimaal artistiek kunnen ontplooien. Dat vraagt voor elke fase van de muzikale loopbaan om goede faciliteiten en begeleidingsmogelijkheden, om broedplaatsen waar geleerd en geëxperimenteerd kan worden.

Muziek voor Iedereen
Muziek moet toegankelijk zijn voor alle Utrechters, ongeacht hun leeftijd, culturele achtergrond, inkomen of woonplaats. We geven handvatten aan culturele instellingen om publiek aan te spreken dat niet zo makkelijk hun weg vindt naar onze concerten en podia.

Veelzijdig en avontuurlijk aanbod
Utrecht is de plek waar vele genres en stijlen te horen zijn. In bepaalde niches speelt Utrecht zelfs in de wereldtop mee. Met bijzondere festivals, uitzonderlijke talenten en prachtige podia heeft Utrecht een (inter)nationale aantrekkingskracht op muziekminnend publiek.

Educatie en amateurkunst
Utrecht heeft een levendige muzikale amateurscène en een wijdvertakt aanbod van muziekeducatie. We streven ernaar dat kinderen en volwassenen in hun vrije tijd en op school gebruik kunnen maken van breed, toegankelijk en kwalitatief goed aanbod aan muzieklessen.

Beleidsplan