Camerata Trajectina

Het muzikale geheugen van Nederland

Wij houden van lage kunst met zijn liedjes van de straat, maar de hoge kunst met gecomponeerde liederen is ons net zo lief. De roemruchte 17e eeuw laten wij, evenals andere perioden, instrumentaal en meerstemmig tot de verbeelding spreken. Van Sweelinck en Schuyt tot geuzenliederen en zeemansliedjes. Wij zijn het muzikale geheugen van Nederland.

Kernleden van het ensemble zijn Saskia Coolen (blokfluit & viola da gamba), Nico van der Meel (tenor), Cassandra Luckhardt (viola da gamba), Constance Allanic (viola da gamba & harp) en Arjen Verhage (luit & citer). Daar waar nodig worden wij bijgestaan door Klaartje van Veldhoven, Wendy Roobol, Sytse Buwalda, Berend Eijkhout en diverse gastmusici. 

Serieus speels

In onze projecte belichten wij de muziek telkens in de context van een politiek, literair of kunsthistorisch thema; al dan niet in theatrale vorm. Wij combineren degelijk muziekwetenschappelijk onderzoek met stijlbewuste improvisaties en een speelse presentatie. Camerata Trajectina laat je aan de hand van muziek kennismaken met belangrijke figuren en ingrijpende gebeurtenissen uit ons verleden; die hebben immers de loop van de geschiedenis tot op het heden bepaald.
Camerata Trajectina bracht de eerste Nederlandse opera, Bacchus, Ceres en Venus van Johan Schenck, weer tot klinken. De Volkskrant noemde het ‘een blijde gebeurtenis’ en de opera ‘een feest’.

Onze reikwijdte is groot dankzij samenwerkingen met musea, herdenkingscomités en wetenschappers. Wij gaan de verbinding aan met schrijvers, met Nederpop en wereldmuziek en (kinder)theatermakers. Camerata Trajectina is te vinden op de reguliere concertpodia én op alternatieve plaatsen, zowel nationaal als internationaal.

Hier zijn we trots op

In de afgelopen 45 jaar hebben we opgetreden bij nationale herdenkingen en staatsbezoeken, op radio en tv. We produceerden meer dan 45 lp’s en cd’s. Voor het Antwerps Liedboek ontvingen wij een Edison Klassiek. ‘Het plezier spat van hun uitvoeringen af’, schreef de jury, het Parool concludeerde: ‘Mooi, mooi, mooi.’

In 2014 ontving Camerata Trajectina de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond: ‘Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd. Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuurminnend publiek wordt bereikt.’

In 2024 bestaat Camerata Trajectina 50 jaar. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van dit feest, waarbij we nu al de gelegenheid aangrijpen om vooral vooruit te kijken. Onze partners maken uiteraard onderdeel uit van het programma; het Festival Oude Muziek geeft ons bijvoorbeeld ruim baan.

www.camerata-trajectina.nl | www.liederenbank.nl