Doel en missie

Utrecht is een bruisende stad waar kennis en cultuur elkaar ontmoeten. De muzieksector speelt hierin een prominente rol. Het UMO staat voor een bloeiend muzikaal ecosysteem, met ensembles, bands, podia, opleidingsinstituten, studio’s en festivals: een fijnmazige groeiketen van amateur tot professional. In Utrecht wordt gepionierd, geïnitieerd, geproduceerd, opgeleid en gefaciliteerd – voor publiek uit stad en regio en voor bezoekers van (ver) buiten de landsgrenzen.

Werkwijze

Het Utrechts Muziek Overleg is een netwerkorganisatie voor alle Utrechtse instellingen die zich met muziek bezighouden. Aangesloten instellingen zijn lid van de vereniging die o.a. fungeert als aanspreekpunt voor de sector, maar ook samenwerking en pluriformiteit binnen de Utrechtse muziekinstellingen stimuleert.

Het UMO is georganiseerd in werkgroepen die gekoppeld aan vier thema’s initiatieven en acties voorbereiden en uitvoeren.